Sportske dvorane

Izvedeni objekti:: Inđija


Inđija - Sportska dvorana
(4 slike )

Sportska dvorana

Sportska dvorana u Inđiji građena je za Univerzijadu u Beogradu 2009. godine.Kompleksna arhitektura objekta u pravom svetlu pokazuje oblikovne mogućnosti drvene konstrukcije.Oblik sferne kalote, isečka lopte je postignut zakrivljenošću glavnih nosača i zakrivljenošću rožnjača.
Raspon objekta koji se premoštava glavnim nosačima od lepljenog lameliranog drveta u jednom pravcu je 55 m, dok je gabarit celog objekta 60 x 80 m u osnovi. Statički sistem objekta je prostorni roštilj.Tok sila se pokriva moćnim čeličnim okovima koji su namenski oblikovani prema tačnom položaju u objektu, kako bi se omogućila nesmetana ugradnja na mestu prostornog čvora, to jest ukrštanja grednih elemenata u prostoru.
Prostorna čelična rešetka ima prvenstveno estetsku ulogu, i iako su nosači od drveta na pojedinim mestima okačeni za rešetku, sistem je mogao da se reši samostalno u drvetu bez većih problema.
Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica