Sportske dvorane

Izvedeni objekti:: Podgorica


Podgorica - Sportska dvorana za mali fudbal
(1 slika )

Sportska dvorana za mali fudbal

Oblik konstrukcije je čunast, a prekrivena je PVC membranom.
U sklopu objekta nalazi se aneks čija je galerija rešena u sistemu lepljenog lameliranog drveta, a zatim zatvorena PVC membranom.
Dimenzija konstrukcije u osnovi: 24.5 m x 40 m.
Konstrukcija se sastoji od 9 ramova na međusobnom rastojanju od 5 m
( 8 polja po 5 m). Ovo je uobičajeni raster za pokrivanje konstrukcije PVC membranom. Dodatnih 4.5 dužna metra korisnog prostora se dobija oblikovanjem temeljne konstrukcije.
Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica