Sportske dvorane

Izvedeni objekti:: Belegiš


Belegiš - Sportska dvorana škole u Belegišu
(1 slika )

Sportska dvorana škole u Belegišu

Konstrukcija se sastoji od zidanih zidova, preko kojih se postavlja drvena konstrukcija. Konstrukcija se sastoji od glavnih nosača od lepljenog lameliranog drveta, tipa kolenaste proste grede i rožnjača od masivnog drveta.
Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica