Krovne konstrukcije

Izvedeni objekti:: Nova Bila


Nova Bila - Proizvodna hala pogona za preradu drveta
(1 slika )

Proizvodna hala pogona za preradu drveta

Konstrukcija se sastoji od zidanih zidova sa armirano betonskim stubovima, a krovna konstrukcija je rešena kolenastim prostim gredama od lepljenog lameliranog drveta - kao glavnim nosačima i rožnjačama od masivnog drveta - sekundarna konstrukcija za nošenje krovnog pokrivača.
Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica