O namaFirma Piramida doo je osnovana 1996. godine. Osnivači firme su Čedo Andrić dipl.građ.inž. - tehnički direktor i Dara Andrić dipl.pravnik - generalni direktor.

Firma se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijal koristi drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani smo za projektovanje i građenje objekata velikih raspona - inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata.

U sklopu naše ponude je projektovanje konstrukcije objekta, nabavka osnovnog materijala i izrada elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta i lučnog lepljenog lameliranog drveta kao i neophodnih veznih elemenata od čelika. Transport konstrukcije na gradilište, redovnim ili vanrednim transportom. Montaža konstrukcije u projektovani položaj sopstvenim sredstvima - autodizalicom, radnim platformama i skelama.

Za sve objekte gde se primenjuje drvo kao noseći materijal pružamo konsultativne usluge u cilju obezbeđenja najkvalitetnijeg rešenja.

 

 

 Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica