Projektovanje nosaca

» Konstruktivni sistemi


Noseće drvene konstrukcije se projektuju i izrađuju prema pravilima teorije konstrukcija. Svi statički sistemi koji su teorijski obrađeni mogu biti izvedeni u sistemu drvnih konstrukcija.

Lepljeni lamelirani nosači mogu biti statičkog sistema:

- prosta greda konstantnog poprečnog preseka
- prosta greda promenljive visine poprečnog preseka
- kolenasta prosta greda konstantnog poprečnog preseka
- kolenasta prosta greda promenljive visine poprečnog preseka
- kontinualni nosač konstantnog poprečnog preseka
- kontinualni nosač promenljive visine poprečnog preseka
- greda sa prepustima
- luk na dva zgloba
- luk na tri zgloba
- luk na tri zgloba sa zategom
- rešetkasti nosač
- ...


Prilikom oblikovanja konstrukcija od drveta obično se koriste kombinovani sistemi nosača u objektu. Sistem primarnih i sekundarnih nosača se povezuje u prostorno stabilan sistem. Prostorno stabilna ramovska konstrukcija može biti sastavljena iz raznorodnih ravanskih statičkih sistema. Primenom ravanskih statičkih sistema se nameće i potreba za obezbeđenjem prostorne stabilnosti objekta.

Prostorna stabilnost objekta se postiže sprezanjem susednih glavnih nosača - angažovanjem glavnih nosača kao pojaseva prostorne rešetke, sekundarnih nosača kao vertikala prostorne rešetke, te dodatnih čeličnih ili drvenih elemenata kao zategnutih dijagonala u prostornoj rešetci. Formiranjem sistema statički ekvivalentnog prostornoj rešetci u polju ili poljima konstrukcije se obezbeđuje postojanje nepokretnih tačaka. Ovim putem se konstrukciji omogućuje prijem proizvoljno orijentisanih opterećenja - vertikalne terete prihvata slog ravanskih statičkih sistema, a horizontalne uticaje prihvataju spregnuta polja radom kao prostorna rešetka.

Drvene konstrukcije se zbog prirode upotrebljenog materijala obično prave sa zglobnim vezama među diskontinuiranim elementima. Formiranjem zglobova u konstrukciji se omogućuje izrada manjih elemenata koji se sastavljaju na gradilištu čime se olakšava transport i montaža konstrukcije. Vezni elementi se prave od čelika, a prema uticajima na mestu sasatava štapova.Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica