Projektovanje nosaca

» Primeri


  • Tower - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba

  • Tower - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba sa V stubovima

  • Tower - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba sa strešnim nastavcima

  • Tower - Krovna konstrukcija - Kolenasta prosta greda

  • Tower - Krovna konstrukcija - Nosač sa zategom

  • AutoCAD - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba

  • AutoCAD - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba sa V stubovima

  • AutoCAD - Sportska dvorana - Luk na tri zgloba sa strešnim nastavcima

  • AutoCAD - Krovna konstrukcija - Kolenasta prosta greda

  • AutoCAD - Krovna konstrukcija - Nosač sa zategom


Piramida doo
Sremska Mitrovica
ul. Palanka 78

+381 22 639 205
Usluge
konstrukcije objekata
elemenata od lepljenog lameliranog drveta
Linkovi
© 2012 Piramida, Sremska Mitrovica