O nama

Firma Piramida doo je osnovana 1996. godine. Osnivači firme su Čedo Andrić dipl.građ.inž. – tehnički direktor i Dara Andrić dipl.pravnik – generalni direktor.

Firma se bavi projektovanjem i građenjem objekata gde se kao osnovni materijal koristi drvo i drveni prefabrikati. Specijalizovani smo za projektovanje i građenje objekata velikih raspona – inženjerski odgovornih konstrukcija, te za projektovanje i građenje montažnih objekata.

U sklopu naše ponude je projektovanje konstrukcije objekta, nabavka osnovnog materijala i izrada elemenata od ravnog lepljenog lameliranog drveta i lučnog lepljenog lameliranog drveta kao i neophodnih veznih elemenata od čelika. Transport konstrukcije na gradilište, redovnim ili vanrednim transportom. Montaža konstrukcije u projektovani položaj sopstvenim sredstvima – autodizalicom, radnim platformama i skelama.

Za sve objekte gde se primenjuje drvo kao noseći materijal pružamo konsultativne usluge u cilju obezbeđenja najkvalitetnijeg rešenja.