Primena konstrukcija od lld

Drvene konstrukcije su primenljive za sve vrste krovnih pokrivača. Drvena konstrukcija se namenski oblikuje da obezbedi odgovarajući pad za pravilno funkcionisanje krovnog pokrivača – odvodjenje vode. Dimenzionisanjem konstrukcije prema propisima i pravilima struke se obezbeđuje nosivost, stabilnost i upotrebljivost objekta za sva eksploataciona opterećenja i situacije.

Drvne konstrukcije su primenljive za sve raspone i rastere. Dimenzionisanjem konstrukcije prema propisima i pravilima struke se obezbeđuje nosivost, stabilnost i upotrebljivost objekta za proizvoljne raspone i rastere elemenata.

Prilikom projektovanja drvenih konstrukcija, lepljeni lamelirani nosači imaju primenu za raspone veće od 5m. Za raspone do 5m se koriste nosači od masivnog drveta, jer se za takve raspone opterećenja mogu savladati nosačima od masivnog drveta. Za veće konstrukcije glavni nosači se uvek prave od lepljenog lameliranog drveta, dok se sekundarna konstrukcija može po izboru praviti od masivnog drveta (gušći raspored sekundarnih nosača) ili lepljenog lameliranog drveta (manje sekundarnih nosača u polju).

Drvene konstrukcije su primenljive za sve vrste objekata. Drvo kao materijal ima veliku otpornost na agresivne efekte sredine.

Bez posebne zaštite drvo ima dugotrajnost u agresivnim sredinama kao što su farme ili zatvoreni bazeni.

Izborom kvalitetnijih vrsta drveta ili redovnom i kvalitetnom zaštitom elemenata može se obezbediti dugotrajnost drveta u nezaštićenoj sredini – na otvorenom.

Drvene konstrukcije imaju osobinu samoodrživosti u požaru. Drvo kao izolator ne sprovodi toplotu. Prilikom gorenja, drveni nosač ogoreva po obimu preseka. Uticaj požara se ne sprovodi do jezgra preseka. Merenjima u ovlašćenim institucijama je utvrđena brzina gorenja koja je definisana propisima. Ovim putem je omogućeno utvrđivanje mere netaknutog preseka koji se može angažovati u prenosu sila u toku požara.

Dokaz nosivosti u toku požara se daje računskim putem, na bazi zakonske regulative. Drvena konstrukcija oblikovana na odgovarajući način ne treba da se premazuje protivpožarnim premazima, već može samostalno da zadrži nosivost, stabilnost i upotrebljivost u uslovima požara.

Drvene konstrukcije imaju malu sopstvenu težinu. Projektovanjem drvenih konstrukcija objekat ima malu sopstvenu težinu čime se smanjuje potreba za velikim kontaktnim površinama na tlo to jest smanjuje se veličina temeljne konstrukcije.

Drvene konstrukcije od lepljenog lameliranog drveta omogućavaju impozatnost elemenata konstrukcije uz izbegavanje osećaja težine. Drveni nosači ne traže dodatnu obradu to jest konstrukcija je kvalitetan deo enterijera. Uz posebne zahteve kao što je brušenje i dodatno premazivanje postiže se dvostruki efekat – noseća konstrukcija i enterijerski kvalitetan deo objekta.

Drvene konstrukcije stvaraju osećaj topline u prostoru i imaju povoljan psihološki efekat na korisnika objekta. Ne izazivaju osećaj težine. Asociraju na prirodu. Drvene konstrukcije su prirodan proizvod i u trendu su sa primenom ekoloških i prirodnih materijala u čovekovom okruženju.